-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Xoghol tal-Arti - Art Work] [Bnadar - Flags] [Pavaljuni - Pavilions] [Pavaljuni Gallarijiet - Balcony Pavilions] [Gimgha l-Kbira - Good Friday] [Faccati tad-Djar - Facades]

[Trofej - Decorative Ornaments] [Bandalori - Banners] [Standardi - Band Stands] [Sopraporti - Pelmits] [Armi - Logos] [Pitturi - Paintings] [Barra minn Malta - Abroad]

[Kollezzjoni tal-Artist - Artist's Collection][Disinji ta' Pedestalli - Design of feast Pedestals] [Arti Ohra - Other Artwork]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Festa Santa Venera - Feast of Saint Venera - Saint Venera

Disinn - Design

Inħadem 2017   Imżanżan 2017 - Worked 2017   Decorated 2017

         

-------------------------------------------------------------------------------------------

Festa Madonna ta' Fatima - Feast of Our Lady of Fatima - Pieta'

Disinn, Sfumar. Pittura ta' Kurt Friggieri fl-2001 - Design, Shading. Painting by Kurt Friggieri in 2001

Inħadem 2017   Imżanżan 2017 - Worked 2017   Decorated 2017

                   

         

-------------------------------------------------------------------------------------------

Festa Marija Reġina - Feast of the Queenship of Mary - Marsa

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2017   Imżanżan 2017 - Worked 2017   Decorated 2017

                   

         

2016

Festa Santa Katarina - Feast of Saint Catherine - Zejtun

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2016   Imżanżan 2016  - Worked 2016   Decorated 2016

                   

         

2015

Festa Marija Reġina - Feast of the Queenship of Mary - Marsa

Kuruna fin-nofs - Crown in the Middle

Inħadem 2015   Imżanżan 2015 - Worked 2015   Decorated 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------

Festa Sant' Elena - Feast of Saint Helen - Birkirkara

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2015   Imżanżan 2015 - Worked 2015   Decorated 2015

                   

2014

Trasformazzjoni ta' pavaljun antik - Festa Madonna tal-Grazzja - Transformation of an old pavilion - Feast of Our Lady of Graces - Zabbar

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2014   Imżanżan 2014 - Worked 2014   Decorated 2014

         

                   

-------------------------------------------------------------------------------------------

Festa Sant' Elena - Feast of Saint Helen - Birkirkara

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2014   Imżanżan 2014 - Worked 2014   Decorated 2014

                   

2013

Festa Sant' Elena - Feast of Saint Helen - Birkirkara

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2013   Imżanżan 2013 - Worked 2013   Decorated 2013

                   

         

-------------------------------------------------------------------------------------------

Festa Marija Assunta

Feast of the Assumption

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2013   Imżanżan 2013 - Worked 2013   Decorated 2013

         

                   

-------------------------------------------------------------------------------------------

Festa Madonna ta' Lourdes - Feast of Our Lady of Lourdes - Raħal l-Ġdid - Paola

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2013   Imżanżan 2013 - Worked 2013   Decorated 2013

                   

2012

Festa Madonna tal-Grazzja - Feast of Our Lady of Graces - Zabbar

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2012   Imżanżan 2012 - Worked 2012   Decorated 2012

                   

-------------------------------------------------------------------------------------------

Festa Madonna ta' Fatima - Feast of Our Lady of Fatima - Pieta'

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2012   Imżanżan 2012 - Worked 2012   Decorated 2012

           

                   

                             

2009

Sfumar ta' l-arma ta' pavaljun, Festa Marija Assunta - Shading of the central arm of the balcony pavilion, Feast of the Assumption - Ghaxaq

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2009   Imżanżan 2009 - Worked 2009   Decorated 2009

         

2008

Sfumar ta' pavaljun, Festa Marija Bambina - Shading of a Pavilion, Feast of The Birth of the Virgin - Isla - Senglea

Sfumar - Shading

Inħadem 2007   Imżanżan 2008 - Worked 2007   Decorated 2008

                   

2007

Festa San Ġużepp - Feast of Saint Joseph - Zebbug

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2007   Imżanżan 2007   Pittura 2011 - Worked 2007   Decorated 2007   Painting 2011

                   

2006

Festa San Ġużepp - Feast of Saint Joseph - Msida

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2006   Imżanżan 2006 - Worked 2006   Decorated 2006

                   

-------------------------------------------------------------------------------------------

Disinn ma' faċċata miżbugħ fuq l-injam, Festa Madonna tal-Grazzja - Design on a facade painted on wood, Feast of Our Lady of Graces - Zabbar

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2006   Imżanżan 2006 - Worked 2006   Decorated 2006

                   

2005

Festa Marija Annunzjata - Feast of The Annunciation - Tarxien

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2005   Imżanżan 2005 - Worked 2005   Decorated 2005

                   

-------------------------------------------------------------------------------------------

Festa Marija Annunzjata - Feast of The Annunciation - Tarxien

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2005   Imżanżan 2005 - Worked 2005   Decorated 2005

              

2004

Pavaljun ma' Bieb, Festa Marija Annunzjata - Feast of The Annunciation - Tarxien

Disinn, Sfumar - Design, Shading

Inħadem 2004   Imżanżan 2004 - Worked 2004   Decorated 2004

         

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Xoghol tal-Arti - Art Work] [Bnadar - Flags] [Pavaljuni - Pavilions] [Pavaljuni Gallarijiet - Balcony Pavilions] [Gimgha l-Kbira - Good Friday] [Faccati tad-Djar - Facades]

[Trofej - Decorative Ornaments] [Bandalori - Banners] [Standardi - Band Stands] [Sopraporti - Pelmits] [Armi - Logos] [Pitturi - Paintings] [Barra minn Malta - Abroad]

[Kollezzjoni tal-Artist - Artist's Collection][Disinji ta' Pedestalli - Design of feast Pedestals] [Arti Ohra - Other Artwork]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------