-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Xoghol tal-Arti - Art Work] [Bnadar - Flags] [Pavaljuni - Pavilions] [Pavaljuni Gallarijiet - Balcony Pavilions] [Gimgha l-Kbira - Good Friday] [Faccati tad-Djar - Facades]

[Trofej - Decorative Ornaments] [Bandalori - Banners] [Standardi - Band Stands] [Sopraporti - Pelmits] [Armi - Logos] [Pitturi - Paintings] [Barra minn Malta - Abroad]

[Kollezzjoni tal-Artist - Artist's Collection][Disinji ta' Pedestalli - Design of feast Pedestals] [Arti Ohra - Other Artwork]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Arma Grupp Armar Triq il-Qalb ta' Ġesu' Raħal l-Ġdid

Logo Sacred Heart Street Decoration Group – Paola

2015

Arma 25 sena t'Armar fi Triq il-Qalb ta' Ġesu' Raħal l-Ġdid

Logo 25 years of decoration in Sacred Heart Street – Paola

2012

Arma Karnival, Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri – Tarxien

Carnival Logo, “Stars” Youth Section – Tarxien

         

2011

Sticker Attivita' Milied - Tarxien

Christmas Activity Sticker - Tarxien

Arma 40 sena Kummissjoni Festa Madonna ta' Fatima - Pieta'

40 years Anniversary logo Our Lady of Fatima feast Commitee - Pieta'

         

2010

Sticker Festa - Tarxien

Feast Sticker - Tarxien

Arma Karnival, Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri – Tarxien

Carnival logo, “Stars” Youth Section – Tarxien

         

2009

Arma 10 snin Anniversarju, Kummissjoni Żgħażagħ Ajklieri - Wied il-Għajn

10th Anniversary logo "Ajklieri Youth Section" - Marsascala

Arma, Kummissjoni Żgħażagħ Ajklieri  - Wied il-Għajn

Logo "Ajklieri" Youth Section - Marsascala

           

-------------------------------------------------------------------------------------------

Arma 10 snin Anniversarju Statwa ta' l-Annunzjata "Għaqda Kultura u Armar Festa Marija Annunzjata Tarxien"

10th Anniversary statue of the Annunciation Logo “Annunciation” Cultural and Decorating Club – Tarxien

         

2008

Arma 20 sena Anniversarju "Għaqda Kultura u Armar Festa Marija Annunzjata Tarxien"

20 years Anniversary logo "Annunciation" Cultural and Decorating Club Tarxien

         

-------------------------------------------------------------------------------------------

Arma Karnival, Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri – Tarxien

Carnival Coat of Arm, “Stars” Youth Section – Tarxien

         

2006

Arma "Għaqda Soċjali Mużikali Kristu Sultan Banda Paola - Kummissjoni Nar" Raħal l-Ġdid

Christ The King Social and Musical Club, Paola Band - Fireworks Section Coat of Arms Paola

2002

Logo "Għaqda Kultura u Armar Festa Marija Annunzjata Tarxien A.D. 1988"

"Annunciation" Cultural and Decorating Club Tarxien A. D. 1988 logo

         

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Xoghol tal-Arti - Art Work] [Bnadar - Flags] [Pavaljuni - Pavilions] [Pavaljuni Gallarijiet - Balcony Pavilions] [Gimgha l-Kbira - Good Friday] [Faccati tad-Djar - Facades]

[Trofej - Decorative Ornaments] [Bandalori - Banners] [Standardi - Band Stands] [Sopraporti - Pelmits] [Armi - Logos] [Pitturi - Paintings] [Barra minn Malta - Abroad]

[Kollezzjoni tal-Artist - Artist's Collection][Disinji ta' Pedestalli - Design of feast Pedestals] [Arti Ohra - Other Artwork]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------