-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Xoghol tal-Arti - Art Work] [Bnadar - Flags] [Pavaljuni - Pavilions] [Pavaljuni Gallarijiet - Balcony Pavilions] [Gimgha l-Kbira - Good Friday] [Faccati tad-Djar - Facades]

[Trofej - Decorative Ornaments] [Bandalori - Banners] [Standardi - Band Stands] [Sopraporti - Pelmits] [Armi - Logos] [Pitturi - Paintings] [Barra minn Malta - Abroad]

[Kollezzjoni tal-Artist - Artist's Collection][Disinji ta' Pedestalli - Design of feast Pedestals] [Arti Ohra - Other Artwork]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baħrija

 Proġett ta' disinn u sfumar ta' 2 bandalori, Festa San Martin

Project of designing and shading of 2 banners, Feast of Saint Martin

                   

Pittura u skudetti - Paintings and Coat of Arms

         

         

Mosta

Proġett fl-okkażżjoni tal-10 snin sezzjoni Żgħażagħ - Każin 15 t'Awwissu

Project on the occasion of the 10th anniversary of the Youth Section - 15th August Society

Disinn - Design

         

                   

Pieta'

 Proġett ta' disinn u sfumar ta' 20 bandalora, Triq Santa Monika, Festa Madonna ta' Fatima

 Project of designing and shading of 20 banners, Saint Monica Street, Feast of Our Lady of Fatima

         

                   

Skudetti - Coat of Arms

               

               

                

                   

                   

                   

Tarxien

Proġett ta' sfumar ta' 12-il bandalora mgħejjun mil-mara Adriana, Trofej Triq is-Sorijet, Festa Marija Annunzjata - Disinn Jeremy Cachia

Project of shading of 12 banners helped by his wife Adriana, 'Trofej' Sisters Street, Feast of the Annunciation - Design Jeremy Cachia

                   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Xoghol tal-Arti - Art Work] [Bnadar - Flags] [Pavaljuni - Pavilions] [Pavaljuni Gallarijiet - Balcony Pavilions] [Gimgha l-Kbira - Good Friday] [Faccati tad-Djar - Facades]

[Trofej - Decorative Ornaments] [Bandalori - Banners] [Standardi - Band Stands] [Sopraporti - Pelmits] [Armi - Logos] [Pitturi - Paintings] [Barra minn Malta - Abroad]

[Kollezzjoni tal-Artist - Artist's Collection][Disinji ta' Pedestalli - Design of feast Pedestals] [Arti Ohra - Other Artwork]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------