-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Merħba - Welcome] [Xogħol tal-Arti - Art Work] [Arti Oħra - Other Works] [Varji - Various] [Wirjiet - Exhibitions] [Mosaico] [Bijografija - Biography]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hal-Farrug - Montekristo Estates

FESTA F'MONTEKRISTO - 2015

FEAST IN MONTEKRISTO - 2015

Waqt l’attivita, Glenn kien mistieden biex jisfuma dak il-ħin.

On this activity, Glenn was invited to shade some feast decorations live.

         

         

Għaxaq

Wirja Marjana li kienet saret fil-Każin tal-Banda Santa Marija fl-okkażżjoni tal-Anniversarju tad-Domma tal-Assunta fl-2009. Fost l-affarijiet li kien hemm Esebiti, kien hemm l-istandard li kien għadu kemm jaħdem għal-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien.

Marian Exhibition that was held in St Mary Band Club on the occasion of the anniversary of the dogma of the Assumption in 2009. Among the things that were exhibited, there was the flag stand that he had just worked for the Annunciation Cultural and Decorating Club of Tarxien.

         

Raħal l-Ġdid - Paola

Esebizzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li saret fil-Parroċċa tal-Madonna ta' Lourdes

Good Friday exhibition held in the parish of Our Lady of Lourdes

2014

                   

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wirja li ta' kull sena issir fil-ġranet ta' qabel il-Ġimgħa l-Kbira ġo Raħal l-Ġdid, u fejn Glenn kull sena jieħu sehem fiha.

Show that every year is organized in the days before Good Friday in Paola, and Glenn always take part in it.

2010

2008

         

2007

-------------------------------------------------------------------------------------------

NOTTE  A CASAL PAOLA

NIGHT IN CASAL PAOLA

Waqt l’attivita organnizata mill-mill-Għaqda Soċjali Mużikali Kristu Sultan, Glenn kien mistieden biex jisfuma dak il-ħin.

On this activity orginized by the Christ The King Social and Musical Club, Glenn  was invited to shade some feast decorations live.

2016 

                  

2012

        

2011

         

-------------------------------------------------------------------------------------------

MILIED F'CASAL PAWLA - 2009

CHRISTMAS IN CASAL PAWLA - 2009

Bhala parti miċ-ċelbrazzjoniet tal-Milied, waqt l-attivita "Milied f'Casal Pawla", Glenn kien mistieden mill-Għaqda Soċjali Mużikali Kristu Sultan biex ipitter dak il-ħin stess pitturi b'tema tal-Milied.

As a part of the celebrations for Christmas, on the activity Christmas in Casal Pawla, Glenn was invited by the Christ The King Social and Musical Club to paint live, painting with the Christmas theme.

         

Tarxien

FESTA HELU - 2014

SWEETS FESTIVAL

Waqt l’attivita organnizata mill-Kunsill Lokali, Glenn kien mistieden biex jisfuma dak il-ħin.

On this activity orginized by the Local Council, Glenn was invited to shade some feast decorations live.

-------------------------------------------------------------------------------------------

EPOKA - 2011

Lejla ta’ Kultura organizzata ġo Ħal Tarxien. Kellu stand armat bil-bandalori u pittura. Sfortunatament kellha tieqaf ħesrem minħabba x-xita.

A night of Culture organized in Tarxien. He had a stand decorated with a banner and paintings. Unfortunately was canceled due to rain.

               

-------------------------------------------------------------------------------------------

PUNIĊI - 2011

PUNICS

Waqt l’attivita organnizata mill-Għaqda Kultura Armar Marija Annunnzjata, l-Kunsill Lokali u organizzaturi tal-Festa Titulari, Glenn kien mistieden biex jisfuma dak il-ħin.

On this activity orginized by the Annunciation Cultural and Decorating Club, The Local Council and others that orginize the Titular feast, Glenn was invited to shade some feast decorations live.

                   

Belt Valletta

Bejn l-2008 u l-2009, kienet iddikjarata is-Sena Pawlina. Is-Soċjeta' Filarmonika Nazzjonali La Vallette, fil-ġranet tal-Festa Titulari ad unur San Pawl, organizzat wirja b'tema Pawlina. Glenn ippartecipa b'pittura kbira, bust tat-Titular tar-Rabat.

Between 2008 and 2009, it was the Pauline Year, The La Vallette Philharmonic Society, on the occasion of the Titular Feast of Saint Paul, orginized an exhibition with the Pauline theme. Glenn participated in this exhibition with a big painting, bust of the Titular statue of Rabat.

Żabbar

Fl-2008, f’għeluq l-għoxrin anniversarju mit-twaqqif ta’ l-Għaqda ta’ l-Armar ta’ Ħaż-Żabbar, il-kumitat tal-festa ta’ din il-belt iddeċieda li jorganizza wirja ta’ l-armar. Il-kumitat avviċina diversi għaqdiet biex jesibixxu ftit armar tagħhom. L-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata ta' Ħal Tarxien kien waħda fosthom u fost l-esebit kien hemm bandalora mit-trofej li sfuma Glenn.

In 2008, on the occasion of the 20th anniversary from the beginning of the Decorating Club in Zabbar, their committee decided to organize an exhibition. This committee contacted some decorating clubs as well to participate with some of their decorations. The "Annunciation" Cultural and Decorating Club of Tarxien was one of them. From their decorations one exhibit was a banner of the trofej which Glenn worked for them.

                   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Merħba - Welcome] [Xogħol tal-Arti - Art Work] [Arti Oħra - Other Works] [Varji - Various] [Wirjiet - Exhibitions] [Mosaico] [Bijografija - Biography]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------