-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Merħba - Welcome] [Xogħol tal-Arti - Art Work] [Arti Oħra - Other Works] [Varji - Various] [Wirjiet - Exhibitions] [Mosaico] [Bijografija - Biography]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARIJA ASSUNTA - 2013

THE ASSUMPTION - 2013

L-Istatwa Titulari ta' Ħad-Dingli, Marija Assunta, miexja quddiem ix-xogħol li Glenn għamel għal-festa tagħha.

The titular statue of Dingli, The Assumption, going beside the work that Glenn done for her feast.

KXIF TAL-BANDALORA - 2013

INAUGURATION OF THE BANNER - 2013

Il-mument tal-inawgurazzjoni tal-ikbar bandalora fil-Mosta, idisinjata minn Glenn.

The moment of the inauguration of the biggest banner in Mosta, designed by Glenn.

         

NOTTE BIANCA - 2012

Waqt l-attivita' Notte Bianca li saret il-Belt Valletta, il-Prim Ministru ta' Malta l-Onor. Lawrence Gonzi, ġie jżur il-Wirja tal-Grupp Mosaico, li Glenn hu parti minnhu.

During the event Notte Bianca held in Valletta, the Prime Minister of Malta, the Hon. Lawrence Gonzi, has visited the Exhibition of the Mosaico Group, which Glenn forms part of its components.

         

SAN MARTIN TA' TOURS - 2010

SAINT MARTIN OF TOURS - 2010

L-Istatwa tal-Baħrija, San Martin isqof ta' Tours, miexja quddiem ix-xogħol li Glenn għamel għal-festa tiegħu.

The statue of Bahrija, Saint Martin bishop of Tours, going beside the work that Glenn done for his feast.

MADONNA TA' FATIMA - 2010

OUR LADY OF FATIMA - 2010

L-Istatwa Titulari tal-Pieta', Madonna ta' Fatima, miexja quddiem ix-xogħol li Glenn qed jagħmel għal-festa tagħha.

The titular statue of Tal-Pieta', Our Lady of Fatima, going beside the work that Glenn is doing for her feast.

                   

STANDARD - ĦAL LIJA

BAND STAND - LIJA

L-Istandard tas-Soċjeta' Sant' Andrija, Villa Lija, waqt l-inawgurazzjoni tiegħu u imbierek mill-kappillan ta' l-istess parroċċa.

The stand of the Saint Andrew Society, on his inaguration and the blessing with the parish priest of the same parish.

STANDARD - SAN PAWL IL-BAĦAR

BAND STAND - SAINT PAUL'S BAY

L-Istandard waqt lejla mużiko-letterarja fil-knisja parrokkjali ddedikta lil Marija Addolorata, preseduta mill-President Emeritu ta' Malta, Edward Fenech Adami.

The Band Stand on a music-literature night in the parish church dedicated to Our Lady of Sorrows, honored by the presence of the President of Malta, Edward Fenech Adami.

                   

L-istandard fir-ritratt uffiċjali tal-kumitat, u jakkumpanja il-purċissjoni ta' Stella Maris ġos-Sliema.

The Band stand in the official photo of the committe, and int the procession of Stella Maris in Sliema.

         

L-ANNUNZJATA TBIEREK IX-XOGĦOL

THE ANNUNCIATION BLESSES THE WORK

L-Istatwa Titulari ta’ Ħal Tarxien, Marija Annunzjata, miexja quddiem ix-xogħol li Glenn għamel għal-festa tagħha.

The titular statue of Tarxien, The Annunciation, going in front of the work that Glenn did for her feast.

                   

PREŻENTAZZJONI BANDIERA - RAĦAL L-ĠDID

PRESENTATION OF THE FLAG - PAOLA

Il-preżentazzjoni tal-bandiera li saret mill-Kummissjoni Nar fi ħdan l-Għaqda Soċjali Mużikali Kristu Sultan. Iċ-ċerimonja saret nhar it-Tnejn 16 ta' Lulju 2007 waqt riċeviment li jagħti bidu għal festa ta' Kristu Sultan ġo l-istess lokalita'.

The presentation of the flag from the Fireworks Section associated to the Christ The King Social and Musical Club. The ceremony took place on Monday the 16th July 2007 in a gathering that commemorates the beginning of the feast in the same locality.

         

         

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Merħba - Welcome] [Xogħol tal-Arti - Art Work] [Arti Oħra - Other Works] [Varji - Various] [Wirjiet - Exhibitions] [Mosaico] [Bijografija - Biography]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------