-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Merħba - Welcome] [Xogħol tal-Arti - Art Work] [Arti Oħra - Other Works] [Varji - Various] [Wirjiet - Exhibitions] [Mosaico] [Bijografija - Biography]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sfumar ta' Bnadar, Pavaljuni, Disinni...

Shading of Flags, Pavilions, Designs...

Merħba f'dan is-sit. Il-festi għalina l-Maltin huma parti essenzjali fil-ħajja tagħna. Kif ngħidu festa mingħajr l-ingredjenti kollha m'hix festa. L-armar hu parti mportanti fil-festa. Sfumar ta' kwalita' jiġbed l-ammirazzjoni tad-dilettanti. 

Nispera li jkun ta' informazzjoni għalikom dan is-sit.

Welcome in this site. For us Maltese, the feasts are an essential part in our lives. What we say, a feast without all the ingredients is not a feast. The decoration plays an important part in the feast. Shading of quality attracts the visitors.

Wish that this site was informative.

UPDATE

L-aħħar update għal din is-sit 7 t'Awwissu 2017 u sar fis-sezzjonijiet:-

Last update of this site 7th August 2017 and was done in the sections:-

------------------------------------------------------------------- 

Pavaljuni Gallarijiet - Xogħol tal-Arti

Bnadar - Xogħol tal-Arti

 

Balcony Pavilions - Art Work

Flags - Art Work

------------------------------------------------------------------- 

Kuntatt - Contact

 

Issibni ukoll fuq - You may also find me in

Banners

         

                                                                                                                                                                                           

 

 

Visitor Counter by Digitsminn mindu nfetaħ l-ewwel darba fl-1 ta' Lulju 2006 minn Glenn Copperstone - from when it was first published in 1st July 2006 by Glenn Copperstone

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Merħba - Welcome] [Xogħol tal-Arti - Art Work] [Arti Oħra - Other Works] [Varji - Various] [Wirjiet - Exhibitions] [Mosaico] [Bijografija - Biography]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------